Politica de retenție

 1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

Operatorul datelor cu caracter personal și informații de Contact

SC OPUS LAND RESIDENTIAL DEVELOPMEN S.R.L.

Adresa sediului social: Linia de Centura, nr. 50, etaj 1, camera 10 Loc. Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, România Ne puteți contacta prin:

E-mail: gdpr@opus.com.ro.

Prin poștă la adresa de mai sus.

 1. General

Nevoia de a păstra date cu caracter personal variază în funcție de tipul de date care sunt prelucrate în cadrul companiei. Unele date pot fi șterse imediat, iar altele trebuie să fie stocate până în momentul în care utilitatea viitoare a acestora nu mai este o posibilitate. Există cazuri în care datele cu caracter personal sunt stocate o perioada limitata de timp, termenele de stocare fiind astfel impuse de reglementările legale aflate în vigoare, aplicabile la nivel național sau al Uniunii Europene.

În alte cazuri, termenele de stocare trebuie să fie stabilite de către fiecare organizație în parte, în funcție de activitatea acesteia, ținând cont de principiile de prelucrare a datelor prevăzute în cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut prin acronimul englezesc „GDPR”). Deoarece stabilirea de către companie, a termenelor de prelucrare și de retenție a datelor personale poate fi un demers subiectiv, implementarea unei Politici de retenție este importantă asigurându-se astfel că regulile implementate la nivelul companiei privind stocarea datelor sunt aplicate în mod constant în întreaga organizație.

În orice caz, prevederile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, vor fi respectate de către companie în cadrul activităților de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate.

 1. Politica de stocare

Domeniul de aplicare al prezentei Politici acoperă toate datele companiei, respectiv datele stocate în sistemele informatice ale acesteia, datele furnizate de companie în mass-media, datele închiriate sau provenite din colaborările și parteneriatele contractuale, indiferent de locația (sediul companiei sau punctul de lucru) în care aceste date sunt prelucrate.

Politica de stocare din cadrul Cosmopolis Plaza este un instrument care oferă garanția că cerințele GDPR, legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate. Această Politică, se referă, în principal, la principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de timp necesară scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de stocare (retenție) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității companiei, care va aloca perioade de retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele companiei, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere a adatelor personale într-o manieră consecventă și controlată.

 1. Solicitări cu privire la Politica de stocare a datelor personale (retenție) 

Prezenta Politică este aplicabilă persoanelor fizice în calitate de clienți ai Cosmopolis Plaza , persoane juridice în calitate de clienți sau parteneri, dar și reprezentanților partenerilor noștri contractuali, atât în calitate de Operatori de date cu caracter personal în relație cu Cosmopolis Plaza sau în calitate de Persoane împuternicite de Operator, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin contactarea companiei prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție sau completarea unui formular de contact sau prin achiziționarea ori, dacă este cazul, încheierea unui imobil edificat de Cosmopolis Plaza.

În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastră personale în cadrul Cosmopolis Plaza, vă rugăm să contactați compania, utilizând informațiile susmenționate.

 1. Motivele care justifică stocarea pe termen lung a datelor personale la nivelul Cosmopolis Plaza

Compania nu își propune să adopte o abordare de genul „salvează totul”. Considerăm că o astfel de regulă nu este practică sau eficientă din punct de vedere al costurilor și ar reprezentă o povară excesivă pentru tot personalul companiei și în special pentru departamentul IT care ar gestiona o cantitate tot mai mare de date.

Cu toate acestea, anumite date trebuie să fie păstrate pe termen lung, pentru a proteja interesele societății, pentru a salva dovezi cu privire la prelucrarea sau ștergerea conform legii și a prezentei Politici a datelor cu caracter personal prelucrate, dacă Cosmopolis Plaza consideră că este necesar, și în general, pentru a ne conforma bunelor practici comerciale. Unele dintre cele mai importante motive pentru stocarea pe termen lung a datelor în cadrul Cosmopolis Plaza, sunt următoarele:

 • Reclamații privind calitatea produselor/serviciilor companiei;
 • Litigii;
 • Investigarea accidentelor de muncă;
 • Anchetă privind producerea unui incident de securitate;
 • Reglementări legale;
 • Siguranța proprietății intelectuale.
 1. Perioadele de retenție (stocare)

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.

DEPARTAMENTACTIVITATE DE PRLEUCRARE

PERIOADA DE RETENȚIE

 

Comunicări comerciale transmise prin e-mailTransmiterea către utilizatorii/clienți care au completat datele formularului de contact integrat în website sau care sunt interesați de ofertele companiei și care ne-au oferit adresa de e-mail în acest sens.6 luni de la data transmiterii fiecărei sesiuni de comunicări comerciale ulterior acestea sunt șterse integral din evidentele companiei.
ComercialApeluri telefonice pentru comunicări directe cu dumneavoastrăÎn prezent nu stocăm apelurile telefonice
Relații cu cliențiiE-mail primit de la Client pentru formularea unei reclamații3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic
Relații cu cliențiiE-mail primit de la Client pentru transmiterea unei solicitări în legătură cu activitatea comercială a companiei å3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic. Dacă respectivele e-mailuri nu au impact juridic sau economic important în activitatea companiei, atunci acestea pot fi șterse la intervale mai scurte în funcție de decizia punctuală stabilită în ierarhia internă a organizației.
Datele utilizatorilor care nu au semnat încă un contract cu Cosmopolis Plaza dar cu care avem o comunicare continuă din punct de vedere al interesului manifestat pentru proiectele noastre.Până la data exprimării unui drept limitativ pentru prelucrarea datelor de către companie.În general, până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive. În mod, actualizăm această bază de date ori de câte ori avem sau ni se aduce la cunoștință despre modificări ale acestor date și în orice caz, în fiecare an operăm actualizarea bazei de date și eliminăm prin ștergere informațiile care nu mai sunt actuale.
Utilizatori sau clienți inactivi din baza noastră de date, cu care nu comunicăm regulat, respectiv utilizatori interesați care au completat formularul de contact din cadrul website-ului sau ne-au contactat prin intermediul paginii noastre de Facebook sau a căror date le prelucram în urma unei recomandări.6 luni de la data ultimei comunicări apoi ștergem datele cu caracter personal ale respectivului utilizator/client10 ani de la data încetării contractului
Consimțământ revocatÎn maxim 30 de zile de la revocarea consimțământului acordat, ștergem datele cu caracter personal prelucrate, daca legea nu prevede altfel in cadrul desfășurării activității.10 ani de la data încetării contractului
Comunicări scrise (e-mail)1 an de la data transmiterii e-mailului, cu excepția cazului în care relația juridică existentă (existenta unui contract semnat de închiriere sau vânzare – cumpărare) ne obligă să stocăm anumite informații pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale în vigoare.1 an de la data ultimului contact
Fișiere cookiesTermenele de prelucrare ale datelor cu caracter personal sunt prevăzute punctual în Politica de cookies.Până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive.

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul companiei, care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail gdpr@opus.com.ro sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul art. 1 și având în vedere condițiile stipulate în cadrul art. 4.

 1. Planul de retenție

Tabelul care conține perioadele recomandate de păstrare în evidențele companiei (sisteme sau arhive fizice) a datelor cu caracter personal ale clienților, este furnizat pentru fiecare domeniu de activitate relevant. Perioada de stocare se aplică în mod implicit tuturor înregistrărilor din categoria respectivă și va fi respectată ori de câte ori este posibil, deși admitem că pot exista circumstanțe excepționale care necesită păstrarea documentelor fie pentru perioade mai scurte, fie mai lungi. În cazul în care înregistrările sau documentele individuale necesită o perioadă de păstrare diferită de cea recomandată, Cosmopolis Plaza trebuie contactată pentru a discuta cerințele specifice de stocare.

 1. Distrugerea datelor

Distrugerea datelor este o componentă esențială în cadrul normelor de stocare a datelor cu caracter personal neutilizate în activitatea viitoare a companiei. Distrugerea datelor asigură utilizarea în mod eficient a datelor colectate în cadrul activității, ceea ce face ca gestionarea datelor și recuperarea acestora să fie posibilă și rentabilă.

Când perioada de retenție expiră, compania trebuie să distrugă în mod activ datele acoperite de această Politică. Dacă un angajat (sau colaborator) care are acces la datele personale prelucrate consideră că anumite date nu ar trebui să fie distruse, acesta/aceasta ar trebui să contacteze superiorul direct, Responsabilul cu Protecția Datelor, consultantul extern privind activitățile de prelucrare a datelor personale ale companiei sau, în lipsa acestuia, a managementului direct al companiei, astfel încât să poată să fie luată în considerare o excepție de la regulile instituite în prezenta Politică. Întrucât această decizie are implicații juridice pe termen lung, excepțiile vor fi făcute doar de un membru sau de membrii echipei de conducere a companiei.

Compania îi îndrumă în mod special pe angajați (sau pe colaboratori) să nu distrugă date care încalcă această Politică. Distrugerea datelor pe care un angajat (sau colaborator) le poate considera dăunătoare pentru companie sau distrugerea datelor în încercarea de a ascunde o încălcare a legii sau a prevederilor prezentei Politici sunt demersuri în mod explicit interzise.

 1. Solicitările de ștergere a datelor 

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa gdpr@opus.com.ro în care trebuie să precizați următoarele:

– Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei;

– Numele dumneavoastră;

– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (campanii de marketing, promoții, etc.);

– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți;

– Numărul total de înregistrări care trebuie șterse;

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de 15 zile de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns pentru o perioadă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În acest sens, un reprezentant al companiei vă va comunica situația solicitării transmise.

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul Cosmopolis Plaza, cu ștergerea datelor dumneavoastră, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al companiei cu privire la solicitarea dumneavoastră și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

– Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate;

– Date care au fost șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare din cadrul Cosmopolis Plaza de care acestea au aparținut;

– Numărul de înregistrări eliminate.

Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al Cosmopolis Plaza și este stocat și scanat în format fizic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către Client pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters.

Dacă trimiteți o solicitare către Cosmopolis Plaza în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de Stocare a datelor, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, Cosmopolis Plaza va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care Cosmopolis Plaza ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

 1. Dezvoltare continuă

Perioadele de stocare (retenție) vor fi menținute de către Cosmopolis Plaza care va efectua modificări, completări și actualizări, ori de câte ori legislația, orientările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal sau modificările organizaționale sau structurale ale Cosmopolis Plaza, impun aceste schimbări.

 1. Actualizări 

Politică noastră de stocare a datelor personale (retenție) este în curs de revizuire și poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe website-ul nostru.