Termeni și condiții

 1. Organizatorul Concursului de Fidelitate

Concursul este organizat de Opus Land Development SA, societate inregistrata la Registrului Ilfov, cu sediul social in Str. Linia de Centura, nr. 50, etajul 1, camera 3, sat Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, cu cont bancar deschis la Banca Garanti Bank, IBAN  RO48UGBI0000012004886RON si CUI J23/1894/20.09.2006, denumit in continuare “Organizatorul”.

Participanții la concursul de fidelizare, denumit in continuare „Concursul” accepta irevocabil si neconditionat prevederile prezentului Regulament de participare la concurs si obligativitatea respectarii acestora, denumit in continuare „Regulamentul”.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul are obligatia legala instituita de art. 42 alin. 2 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, de a face public numele castigatorilor si castigurile acordate, in urma tragerii la sorti.

 1. Termeni si explicatii

Participanti: La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cetatean roman, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului. Toti participantii trebuie sa aiba conturi de Facebook / Instagram reale, active si care sa le apartina. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Premiile Concursului

Organizatorul ofera premii, care constau in:

 • 2x voucher in valoare de 500 lei oferit de Jysk Cosmpolis Plaza

Desemnarea castigatorilor se realizeaza in cadrul unei manifestari cu participarea unui comisii de validare, in data de 29.12.2023, ora 11.00.

Nu se ofera contravaloarea produsului in bani.

 1. Durata Concursului

Concursul incepe pe data de 23.12.2023, la ora 09:00 si se va incheia pe data de 28.10.2023, la ora 23:59.

 1. Dreptul de Participare 

Dreptul de participare la Concurs apartine exclusiv persoanelor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

 1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfasoara cu respectarea prevederilor Codului Civil, ale Codului fiscal, ale O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Pentru a participa la concurs, fiecare utilizator eligibil trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele cerinte:

 1. Sa interactioneze cu postarea de concurs si sa raspunda la intrebarea: Ce cadou intentionezi sa cumperi cu acest voucher.
 2. Sa dea like / follow paginii oficiale Facebook / Instagram Cosmopolis Plaza (in cazul in care nu este deja urmaritor)

Fiecare participant care respecta cerintele concursului, se va califica automat in tragerea la sorti, care se va realiza pe data de 29.12.2023, prin intermediul unui program de selecție aleatorie online.

Castigatorii vor fi anuntati printr-o postare dedicată pe pagina oficială de Facebook / Instagram Cosmopolis Plaza. Acestia vor fi etichetati (daca este posibil) si trebuie sa contacteze pagina oficiala Facebook / Instagram Cosmopolis Plaza printr-un mesaj privat.

In cazul in care castigatorul nu va putea intra in posesia premiului in decursul a 5 zile lucratoare de la data anuntarii, premiul va fi redirectionat catre un alt castigator extras ca varianta de rezerva.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa lista premiilor, sau de a majora numarul premiilor acordate, comunicand aceasta informatie public.

In cazul in care castigatorul, din orice motiv, nu doreste sa participe la campaniile de promovare ale Organizatorului legate de acest concurs, va pierde premiul castigat, pe care va trebui sa il inapoieze in termen de maxim 5 zile.

Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti, pe data de 29.12.2023 care va avea loc la sediul Organizatorului.

Tragerea la sorti se va face in mod electronic, prin utilizarea unui algoritm verificabil si extragerea aleatorie a celor 4 ID-uri de Participanti. Primele 2 ID-uri extrase sunt cele ale castigatorilor premiului, iar celalale 2 ID-uri vor fi rezervele si se vor utiliza doar daca pana pe data de 09.01.2024 castigatorii nu pot fi contactati sau nu pot, ori refuza sa intre in posesia premiului castigat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea concursului sau a atribuirii premiului.

 1. Revendicarea premiului

Castigatorii vor avea posibilitatea de a-si revendica premiul pe loc din magazinul Jysk aflat in Cosmopolis Plaza, retail park si daca dovedesc printr-un act de identitate ca datele trecute pe cardul de participare sunt reale si ii apartin.

Informatiile privind numele fiecarui castigator si premiul obtinut pot fi facute publice pe canalele de Social Media ale Organizatorului, prin postari din Social Media si in materialele publicitare ale Organizatorului.

 1. Raspundere juridica

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra premiului castigatorului.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica, monitoriza, completa, modifica, modul in care se desfasoara Concursul.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din Concurs orice Participant care, prin comportamentul sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului, sau renumele Organizatorului. 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre Opus Land Development SA in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Participantii pot interveni asupra datelor transmise, pot formula opozitie impotriva prelucrarii datelor pentru motive intemeiate legate de situatiile lor particulare.

Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing, in numele operatorului sau a unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti in asemenea scop printr-o cerere in forma scrisa, datata şi semnata, adresata Organizatorului, insotita de o copie a actului sau de identitate.

 1. Litigii 

Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente potrivit legii romane.

Orice reclamatie legata de desfasurarea Concursului sau de desemnarea castigatorului, se va face in scris si se va trimite la adresa Organizatorului din Str. Linia de Centura, nr. 50, etajul 1, camera 3, sat Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov. Termenul maxim pentru primirea unei astfel de reclamatii este de maximum 3 zile de la data desemnarii castigatorului.

 1. Dispozitii finale

Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs.

Orice incercare de fraudare a sistemului de catre Participanti, in incercarea de a-si mari artificial sansele de castig va fi sanctionata prin pierderea calitatii de Participant.

Orice nerespectare a Regulamentului duce la anularea automata a premiului.

 1. Incetarea Concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii concursului, precum si dreptul de a suspenda sau/si inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta Participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul postarilor din Social Media, canale oficiale de comunicare in mediul online, proprietate intelectuala a Opus Land Development SA

ORGANIZATOR

Opus Land Development SA

Prin reprezentant